دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

-----------------------------------

همکاران محترم و دانشجویان گرامی 
با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 که در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 23 و 1398/03/24 برگزار می گردد می توانید از تاریخ 1398/03/11 لغایت 1398/03/12 در سامانه ثبت نام نمایید.

---------------------------------

 

اطلاعیه :