دانشگاه بوعلی سینا

سامانه مدیریت برگزاری آزمون

عضویت در سامانه برگزاری آزمون

توجه --------توجه -------- توجه

به اطلاع همکاران محترم می رساند

  

زمان دریافت کارت عوامل اجرایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 روز سه شنبه مورخ 1397/02/04 می باشد. 

----------------------------------------------------

جلسه هماهنگی عوامل اجرایی آزمون مذکور روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05 ساعت       00 : 11 الی 12 در طبقه سوم سازمان مرکزی سالن اجتماعات برگزار می گردد.

--------------------------------------------------

حضور کلیه همکاران و عوامل اجرایی در جلسه هماهنگی الزامی می باشد . ضمنا خواهشمند است کارت همکاری خود را نیز در جلسه مذکور به همراه داشته باشید .

 

 

اطلاعیه :